Xổ số kiếm tiền online 2023 | Nhận 150K miễn phí

TCCN Chính quy

Thông tin tuyển sinh trung cấp 2018 xổ số kiếm tiền online 2023

Thông tin tuyển sinh trung cấp 2018 xổ số kiếm tiền online 2023

10/01/2018
Năm 2018, xổ số kiếm tiền online 2023 tuyển sinh 14 ngành bậc Trung cấp chuyên nghiệp, theo đó sinh viên chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc trung học cơ sở (THCS) là có thể đăng ký nhập học các ngành học bậc trung cấp của trường
Thông tin tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2017

Thông tin tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2017

14/04/2017
Năm 2017, với tổng chỉ tiêu đối với bậc Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) là 700. xổ số kiếm tiền online 2023 (CMN) tuyển sinh trung cấp bằng phương thức xét tuyển học bạ Trung học phổ thông (THPT) và Trung học cơ sở (THCS) cho các ngành đào tạo tại trường.
Thông tin tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp 2016

Thông tin tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp 2016

21/03/2016
Năm 2016, với tổng chỉ tiêu đối với bậc Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) là 1000. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam (CKM) thực hiện việc tuyển sinh TCCN theo hình thức xét tuyển học bạ Trung học phổ thông (THPT) và Trung học cơ sở (THCS) cho các ngành đào tạo bậc TCCN chính quy của trường.
Tuyển sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp năm 2015

Tuyển sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp năm 2015

13/05/2015
    Năm 2015, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam tuyển sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp các ngành:  Dược sỹ trung cấp, Điều dưỡng, Kỹ thuật vật lý trị liệu/phục hồi chức năng, Quản lý đất đai, Pháp luật, Kế toán doanh nghiệp, tài chính ngân hàng, Hành chính văn...
Khởi đầu vững chắc với bậc Trung cấp chuyên nghiệp

Khởi đầu vững chắc với bậc Trung cấp chuyên nghiệp

04/02/2015
     Mở ngành theo đúng nhu cầu xã hội, triển khai chương trình dạy học theo hướng thực tiễn là những điểm mạnh mà các ngành học: Luật học, Quản lý đô thị, Địa chính, Dược sĩ, Y sĩ, Điều dưỡng, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin hệ Trung...
 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

 xổ số kiếm tiền online 2023 

Tư vấn tuyển sinh - TV1

xổ số kiếm tiền online 2023 

Thông báo mới
Điểm tin
Top